Do listy wszystkich artykułów

Słownik marketera / targetologa

#Meta Ads #Smm #PPC
30.10.2023
184
Słownik marketera / targetologa

"CTR naszej reklamy zmniejsza się. Powinniśmy wypróbować nową kreację i aktywniej korzystać z retargetingu" - czy po tym zdaniu wyobraziłeś sobie fragment serialu medycznego, w którym lekarze dyskutują o tym, jak uratować pacjenta, którego puls słabnie i wymaga reanimacji?

Ale nie ma powodu do paniki, ponieważ napisaliśmy artykuł, w którym zebraliśmy główne terminy, które pozwolą ci lepiej zrozumieć targetowanie i marketing w ogóle. 

Więc zaczynajmy.

Pojęcia ogólne: 

 1. Lead - potencjalny klient, który wyraża zainteresowanie produktem/usługą i podaje swoje dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp.). 
 2. Piksel - fragment kodu umieszczany na stronie internetowej. Pomaga on mierzyć efektywność reklam i analizować działania osób odwiedzających stronę.
 3. Oferta - oferta sprzedaży, która jasno określa korzyści dla klienta.
 4. Konwersja - ukierunkowane działanie, które użytkownik powinien wykonać na stronie internetowej. Może to być dokonanie zakupu, wypełnienie formularza kontaktowego, przejście do strony kontaktowej, subskrypcja, zadzwonienie itp.
 5. LAL (look-a-like) - funkcja platformy reklamowej, która umożliwia tworzenie grup docelowych podobnych do istniejących klientów lub subskrybentów. Użytkownicy takiej grupy odbiorców mają wspólne właściwości z Twoimi klientami i dlatego jest bardziej prawdopodobne, że będą zainteresowani Twoją firmą.
 6. Retargeting - wyświetlanie reklam osobom, które już znają Twoją brand (na przykład odwiedzającym stronę internetową, tym, którzy oglądali filmy na Twojej stronie na Facebooku, wchodzili w interakcje z Twoim profilem na Instagramie itp.)
 7. Umieszczenie - miejsce, w którym można umieścić reklamę ( Instagram / Facebook feed / stories itp.).
 8. KPI (Key Performance Indicators) - kluczowe wskaźniki efektywności dla osiągnięcia zaplanowanych celów.

Kluczowe metryki: 

CR = Liczba odwiedzających, którzy wykonali docelowe działanie / Całkowita ilość odwiedzających * 100%.

 1. Zasięg - liczba unikalnych użytkowników, którzy zobaczyli reklamę.
 2. Wyświetlenia - liczba wyświetleń reklamy przez użytkownika (niektórzy mogli zobaczyć ją wielokrotnie).
 3. Częstotliwość - średnia liczba wyświetleń reklamy. Monitorując wskaźnik częstotliwości, sprawisz, że Twoje kampanie reklamowe będą mniej irytujące i zwiększysz ich efektywność.
 4. CPL (Cost per Lead) - wskaźnik szacujący koszt pozyskania pojedynczego leada. Innymi słowami, jest to wskaźnik kosztu każdego potencjalnego klienta, który na przykład pozostawił działania kontaktowe na stronie reklamodawcy.

  CPL = koszty reklamy / liczba pozyskanych leadów


 5. CPC (Cost Per Click) - cena za kliknięcie. Wskaźnik ten jest obliczany jako stosunek kwoty wydatków do liczby kliknięć.
 6. CPM (Cost Per Mille) - koszt za 1000 wyświetleń reklamy.
 7. CTR (Cost Through Rate) - wskaźnik "klikalności" reklamy. CTR = % osób, które kliknęły reklamę spośród tych, które ją widziały.

  CTR = całkowita liczba kliknięć w reklamę / całkowita liczba wyświetleń reklamy * 100%.


 8. CPA (Cost Per Action) - wskaźnik, który pomaga firmie obliczyć, ile kosztowało przyciągnięcie 1 użytkownika, który wykonał ukierunkowane działanie na stronie internetowej. Działania mogą być różne: połączenie telefoniczne z firmą, przesłanie formularza na stronie, subskrypcja newslettera e-mail, przejście do mediów społecznościowych firmy itp.

  CPA = koszt reklamy / liczba ukierunkowanych działań wykonanych przez użytkowników


 9. Conversion Rate (CR) - % użytkowników, którzy wykonali docelowe działanie (zarejestrowali się, zapisali do newslettera, wypełnili formularz, zrobili zakupy) w stosunku do całkowitej ilości odwiedzających stronę.
 10. ROAS (Return On Advertising Spend) - wskaźnik efektywności lub rentowności kampanii reklamowych. Określa, ile pieniędzy firma otrzymała z wydanego budżetu reklamowego.

  ROAS = (zysk / wydatki) * 100%.


 11. ROI (Return On Investment) - wskaźnik zwrotu z inwestycji, który pomaga obliczyć zwrot z inwestycji w projekt. Pozwala określić efektywność wydanych pieniędzy. 

  ROI = (przychody projektu - wydatki projektu) / wydatki projektu * 100%.

  Różnica między ROAS i ROI polega na tym, że ROAS bierze pod uwagę tylko przychody generowane przez reklamę, podczas gdy ROI bierze pod uwagę wszystkie przychody firmy.


 12. LTV (Lifetime value) - całkowity zysk, jaki firma otrzymuje od jednego klienta przez cały okres współpracy z nim. 

  Na przykład klient X kupił zabawkę na urodziny swojego dziecka, z której zysk wyniósł 50 USD; latem kupił huśtawkę z marżą 125 USD, a rok później hamak z zyskiem 15 USD. Wydałeś 33 USD, aby przyciągnąć tego klienta poprzez reklamę. Zatem jego całkowite LTV wynosi: 50 + 125 + 15 - 33 = $157.

  LTV = średni czek * średni czas spędzony z jednym klientem


 13. VTR (View Through Rate) - wskaźnik stosowany w reklamach wideo, który pozwala ocenić stopień zainteresowania. Jest to wskaźnik, który mierzy procent użytkowników, którzy obejrzeli reklamę do końca lub określony procent czasu jej trwania. Im wyższy wskaźnik VTR, tym większe szanse, że reklama doprowadzi do pożądanego działania ze strony użytkownika, takiego jak kliknięcie na stronę internetową lub zakup.

  VTR = (liczba wyświetleń do końca filmu / całkowita liczba wyświetleń) * 100%.


 14. ER (Engagement Rate) - wskaźnik zaangażowania lub aktywnych odbiorców Twojej strony. ER w mediach społecznościowych jest mierzony procentowo i pokazuje, ilu subskrybentów konta reaguję na posty.

  ER = zaangażowanie / zasięg * 100%.

Podsumowanie

Zachowaj ten słownik pod ręką, ponieważ możesz go sprawdzić i wykorzystać w swojej pracy w dowolnym momencie.  

Rozumienie i używanie słów i zwrotów zawartych w tym słowniku jest ważnym krokiem do sukcesu w reklamie i marketingu.

Autor artykułu

Kateryna Brozhko

Kateryna Brozhko

Meta Ads Specialist

Podobał Ci się artykuł? Udostępnij to

Link skopiowany